Wednesday, February 12, 2020

Kredyty samochodowe - co i jak ?

Kredyty samochodowe, jak sama nazwa wskazuje są zaciągane na potrzeby kupna samochodu. Chodzi o dowolny typ samochodu – zarówno w celach prywatnych, jak i firmowych. Może to być samochód osobowy, bądź też dostawczy, a nawet duża ciężarówka z naczepą. Podstawową zasadą w powyższym przypadku jest ocena zdolności kredytowej danej osoby oraz wysokość kredytu. Warto pamiętać, że kredyty samochodowe posiadają niskie oprocentowanie, co oznacza, że kredyty samochodowe są “tanie” – ich koszt nie jest wysoki. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy na przykład wpłacamy na poczet kredytu 30% lub 50% wartości auta. W takim przypadku rata kredytu oraz jego koszt są jeszcze mniejsze. Warunki kredytu są proste, zaciągamy kwotę jaką potrzebujemy na kupno samochodu i następnie spłacamy całość w ratach. Kredyt może być zaciągnięty na trzy, pięć lub więcej lat. Zazwyczaj zdarza się jednak, ze kredyt samochodowy trwa od trzech do pięciu lat.

Kredyty samochodowe, a ubezpieczenie

Część samochodów – szczególnie nowych wymaga dodatkowego ubezpieczenia takiego jak Auto Casco i NNW. Zabezpiecza to kredytodawcę przed nieprzewidzianymi wypadkami, które mogłyby się skończyć całkowitą kasacją samochodu. W takim przypadku szkoda jest pokrywana z AC. Stanowi to bardzo ważną kwestię, ponieważ klient mógłby po zniszczeniu samochodu z własnej winy, odmówić dalszego spłacania rat, ponieważ samochodu jako tako by nie miał i mógłby stwierdzić, że umowa już go nie obowiązuje. W przypadku dodatkowego AC i NNW, bank oraz klient są chronieni przez firmę ubezpieczeniową, która pobiera za to tylko jedną opłatę rocznie (kwota jest tym wyższa im wyższa jest wartość samochodu). Warto pamiętać o powyższych kwestiach przed kupnem samochodu, ponieważ doświadczenie mówi, że samochody szczególnie nowe (z salonu) to nie tylko sam koszt kredytu, ale również wiele innych kosztów, które później wychodzą w trakcie użytkowania samochodu.

Kredyty samochodowe - podsumowanie

Oczywiście warto pamiętać, że przy tego typu kredytach ważne są jego koszty oraz warunki jakie każdy bank oferuje. Najważniejszy jest koszt kredytu samochodowego. Odsetki powinny być jak najniższe, jednak w przeciwieństwie do kredytów gotówkowy (konsumpcyjnych), często oprocentowanie takiego kredytu wynosi niecałe 7%. W przypadku kredytów konsumpcyjnych w bankach oprocentowanie oscyluje zazwyczaj w granicach 10%. Nie mówiąc już o instytucjach parabankowych, gdzie to oprocentowanie jest znacznie wyższe. Podsumowując warto przed kupnem samochodu samemu sprawdzić (poprzez znajomych lub w internecie), jakie warunki oferuje każdy z banków. Tradycyjne banki, to najlepsza opcja z najmniejszym oprocentowaniem. Salony oraz komisy samochodowe posiadają zazwyczaj kontakt do jednego lub kilku banków, ale nie musi to oznaczać, że oferują one najlepsze warunki. Przed zakupem auta warto samemu sprawdzić, gdzie najlepiej wziąć kredyt samochodowy.

Tuesday, November 26, 2019

Kredyt hipoteczny a indywidualne możliwości finansowe

Jeżeli pragniemy zaciągnąć poważne zobowiązanie, jakim jest kredyt hipoteczny, niezmiernie ważną rolę odgrywa tutaj nasza indywidualna sytuacja finansowa. Jest ona brana pod uwagę zarówno przez banki w procesie oceny naszej zdolności kredytowej, jak i ma znaczenie dla nas samych, abyśmy mogli określić nasze realne możliwości spłaty zobowiązania. Kredyt hipoteczny charakteryzuje się tym, że jego zabezpieczeniem jest nieruchomość. W razie niewywiązywania się przez nas z umowy bank ma prawo przejąć nasz dom, czy też mieszkanie. Trzeba zatem pamiętać o tym, aby zachować zdrowy rozsądek i nie zaciągać zobowiązań, których nie jesteśmy w stanie spłacić.

Co ma znaczenie w ocenie naszej sytuacji finansowej?

Z pewnością jednym z kluczowych zagadnień jest bilans naszych zarobków z wydatkami. Musimy wziąć pod uwagę takie kwestie jak regularność oraz wysokość osiąganych przychodów, a także koszty, jakie ponosimy miesięcznie w związku z utrzymaniem, czy też innego rodzaju zobowiązaniami. Dodatkowo pamiętać należy również o tym, że nie powinniśmy planować naszego budżetu bez zachowania pewnego marginesu swobody. Musimy mieć bowiem do dyspozycji jakiś zapas finansowy. Trzeba wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia nieprzewidzianych wydatków, czy też nieoczekiwanych sytuacji. Oprócz tego musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli nasze możliwości finansowe przedstawiają się na dany moment zadowalająco, mogą pojawić się niespodziewane komplikacje. Należy być przygotowanym na tego rodzaju problemy i mieć opracowaną strategię działania w takich chwilach.

Bank weryfikuje naszą zdolność kredytową w oparciu właśnie o kwestię zarobków i wydatków, ale również sięga do historii kredytowej swoich klientów. Chodzi tutaj o zobowiązania, które zaciągnęliśmy w przeszłości. Istotne jest to, czy je uregulowaliśmy i czy nie występowały z tego tytułu żadne problemy. Zła historia kredytowa może uniemożliwić nam wzięcie kredytu hipotecznego. Może się to wydawać nieco niesprawiedliwe, ponieważ mogliśmy przecież wyjść z dawnych kłopotów finansowych. Niemniej jednak bank nie ma dostępu do pełnego obrazu sytuacji i dla niego takie zagadnienia mają bardzo duże znaczenie, ponieważ w ten sposób ocenia on nasze możliwości dokonywania terminowych spłat rat dotyczących zaciągniętego zobowiązania. W kwestiach finansowych odpowiedzialność oraz racjonalizm są kluczowe. Wiele mówi się obecnie o tym, że brak historii kredytowej również nie jest pozytywnym aspektem w oczach banków – wówczas nie mają one do dyspozycji zbyt wielu danych, które określałyby naszą wiarygodność jako kredytobiorcy.

Osobista sytuacja finansowa jest bardzo ważna zarówno z perspektywy banku, jak i naszej. Wszelkie zobowiązania tego rodzaju muszą być bowiem zaciągane z rozsądkiem. Należy zatem naprawdę przyłożyć się do przeprowadzenia analizy swoich możliwości w obszarze budżetu. Jest to bardzo istotna kwestia i nie możemy jej ignorować.

Wednesday, September 18, 2019

Na co możemy przeznaczyć kredyt gotówkowy

Coraz częściej sięgamy po pożyczki, dużym zainteresowaniem cieszą się te które mogą być przeznaczone na dowolny cel, należą do nich : pożyczka gotówkowa, limit odnawialny w koncie oraz karta kredytowa, wszystkie te produkty znajdziesz na kredytomania.eu. Zupełnie inaczej sprawa wygląda jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny, samochodowy, na zakupy ratalne oraz konsolidacyjnym. Tych kredytów nie możemy wydać, na dowolny cel. Z reguły mówi już o tym sama nazwa kredytu jak w przypadku kredytu samochodowego wiemy że możemy przeznaczyć go na kupno auta, w przypadku kredytu hipotecznego musimy dokładnie poinformować bank o tym na co chcemy przeznaczyć pożyczone pieniądze.

Produkty finansowe jeżeli chodzi o cel możemy podzielić na dwa rodzaje.

Bez konkretnego celu

Pierwsza grupa to te, gdzie klienci nie mają żadnych ograniczeń przy wydawaniu gotówki. Należą do niej:

W przypadku produktów z pierwszej grupy nawet jeśli zostaniemy poproszeni o podanie celu, będzie to raczej pytanie grzecznościowe lub próba zebrania danych statystycznych. Ani w umowie, ani w konstrukcji tych produktów nie ma zapisu, który mówiłby o obostrzeniach dotyczących wydawania gotówki.

Po wypłacie gotówki lub udostępnieniu środków na koncie nikt nie będzie sprawdzał, jak i na co zostały przeznaczone. Musimy jednak pamiętać o tym, że banki mogą wprowadzać pośrednie ograniczenia, które będą miały na celu skłonić klienta do prawidłowego korzystania z produktu. Mogą to być np. wysokie prowizje za wypłaty gotówki kartą kredytową z bankomatu czy naliczanie odsetek niezwłocznie po jej wykonaniu.

Na konkretny cel

W drugiej grupie znajdują się produkty przeznaczone na konkretny cel. Należą do niej:

W każdym z tych przypadków bank będzie wymagał od nas potwierdzenia, na co wydajemy pieniądze zgodnie z deklaracjami. W wielu przypadkach kredytobiorca nie zobaczy nawet pieniędzy – ani nie wpłyną na jego konto, ani nie zostaną wypłacone w gotówce. Sam mechanizm przekazania środków wykluczy wydanie ich na inny cel niż zadeklarowany we wniosku.

Środki uzyskane z kredytu konsolidacyjnego zostaną przelane bezpośrednio na rachunki w bankach, w których mieliśmy zadłużenie. Podobnie przy kredycie samochodowym czy ratalnym – bank będzie obecny przy dokonywaniu zakupu.

W przypadku kredytu hipotecznego sytuacja jest trochę bardziej złożona. W większości przypadkach również możemy nie zobaczyć pieniędzy, trafią one bezpośrednio na konto dewelopera lub właściciela sprzedawanego mieszkania. Możliwa jest jednak większa swoboda ze strony banku umożliwiając klientowi dysponowanie środkami, np. gdy budujemy dom.

Tuesday, July 9, 2019

Co może sprowokować odmowę udzielenia kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to najtańsze zadłużenie na rynku, a jednocześnie kluczowe dla uzyskania niezależności mieszkaniowej. Z tego powodu każde złożenie wniosku kredytowego to stresujący moment. Co może spowodować odmowę obsługi kredytu hipotecznego i czy masz realne metody na powrót do negocjacji? Zobacz na kredytowe-abc.pl jak należy podejść do tego tematu.

Problemy ze stabilnością zatrudnienia, uzyskiwaniem dochodów

Forma zarobkowania to jeden z najważniejszych problemów podczas analizy ofert o kredyt hipoteczny. Z reguły banki akceptują wszystkie rodzaje umów, ale promują zdecydowanie umowy o pracę na czas nieokreślony, dalej w pełni oskładkowane umowy zlecenie i na końcu umowy o dzieło. W banku liczy się stabilność uzyskiwania dochodów, brak skrajnych przerw, co jest trudne w uzyskaniu przy podpisywaniu umów o dzieło. Punktacja w przypadku słabszych umów znacząco ogranicza kwoty kredytu hipotecznego lub wymaga wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń. Jedyna szansa przeciwdziałania to poprawa dochodów, niezależnie od rodzaju umowy i uzyskanie stabilności zatrudnienia wymaganej przez bank bez okresów przestoju. Duże wątpliwości budzi zatrudnienie na podstawie wynagrodzenia prowizyjnego, czy sezonowych premii. Niektóre banki dodatkowych dochodów nie biorą pod uwagę, co uniemożliwia uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Rzeczywista wycena nieruchomości, a nie przewidywania kredytobiorcy

Przy kredycie hipotecznym liczy się rzeczywista ocena wartości kredytowanej nieruchomości. Operat szacunkowy wykonuje się przy wsparciu banku lub na własną rękę, co stanowi naturalnie dodatkowy, dość pokaźny koszt. Problem stanowi poziom wyceny nieruchomości ustalony przez bank, kiedy kredytobiorca zakładał zupełnie coś innego i posiada niewystarczający wkład własny. Forma przeciwdziałania to ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Dzięki ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego nie tracisz okazji na rynku nieruchomości. Wycena to nie jedyny problem. Aktualnie w gospodarce funkcjonuje wielu deweloperów, niekoniecznie wiarygodnych pod kątem finansowym spółek. Bank sprawdza deweloperów i w przypadku wykrycia zaległości w popularnych bazach odmawia udzielenia kredytu hipotecznego. To bardzo ważna zasada, ponieważ chroni w dużym stopniu inwestora/kredytobiorcę przed podjęciem złej decyzji. Klienci często nie mają możliwości dokładnego zbadania jakości dewelopera. Niestety analiza wiarygodności przy udzielaniu kredytu hipotecznego nie dotyczy tylko deweloperów, ale również pracodawców. Niektóre branże uważa się za ryzykowne, a to wywołuje ryzyko odrzucenia wniosku kredytowego.

Odmowa udzielenia kredytu hipotecznego nie jest ostateczna

Odmowa udzielenia kredytu hipotecznego nie oznacza wcale wykluczenia kredytobiorcy. Naprawa scoringu kredytowego jest stosunkowo prosta. Można do umowy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia lub zdecydować się na wsparcie niezależnego doradcy, obecnie zarejestrowanego w rejestrze KNF. Składanie wielu wniosków kredytowych nie jest w praktyce bardzo ryzykowne. Większość banków akceptuje taką formę nawiązywania relacji i nie obniża przez to punktacji. Ważna praktyka to zamykanie pozostałych zobowiązań, np. kart kredytowych przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Wszystkie koszty negatywnie wpływają na rozpatrywanie wniosku kredytowego. Zasady oceny kredytobiorcy normalizuje ustawa o kredycie hipotecznym, wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, prawo bankowe. To akty prawne, do których warto się odnieść przed porównaniem ofert. Większość wskazanych błędów można wyeliminować i wrócić ponownie, niekoniecznie do tego samego banku.

Wednesday, May 15, 2019

Kredyt hipoteczny krok po kroku

Mając wymarzoną pracę, cudowną rodzinę i do pełni szczęścia brakuje nam jeszcze przestronnego mieszkania bądź też domu z ogrodem. Jest to marzenie wielu osób nie zawsze jednak stać nas na to aby móc spełnić to marzenie bez zaciągania kredytu na długie lata. Nie rezygnujmy jednak z marzeń i pomyślmy o kredycie hipotecznym który może przyczynić się do spełnienia naszych marzeń. Niestety ceny mieszkań z roku na ro idą drastycznie w górę i w związku z tym zanika również nasz entuzjazm dotyczący zakupu mieszkania bądź budowy domu. W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest zastanowić się na kredytem a najlepszym rozwiązaniem na rynku jest kredyt hipoteczny, Jak się jednak okazuje jest to wieloletnie zobowiązanie finansowe dlatego też decyzją ta nie należy do najłatwiejszych i często z nią zwlekamy. Jeżeli jednak zdecydujemy się na kredyt hipoteczny pamiętajmy że cała procedura jest bardzo złożona. I wymaga od nas przygotowania wielu dokumentów. Mimo wszystko jednak nie powinniśmy się obawiać tego rozwiązani gdyż zazwyczaj jest to jedyny sposób na to aby spełnić swoje marzenia dotyczące nowego mieszkania. Kredyt hipoteczny to jedno z najpopularniejszych rozwiązań jakie proponują nam banki. Zanim jednak spełnimy swoje marzenie musimy wcześniej wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową oraz posiadać wkład własny.

Krok pierwszy ocena zdolności
Po pierwsze przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego musimy sprawdzić czy nas na niego stać. Najważniejsza jest zdolność kredytowa ponieważ to od niej zależy czy bank w ogóle udzieli nam kredytu. A zatem powinniśmy wiedzieć co będzie miało znaczący wpływ na naszą zdolność. Po pierwsze do najważniejszych czynników ocen naszej zdolności należy kwota kredytu oraz okres kredytowania, wysokość wkładu własnego, rodzaj naszego zatrudnienia oraz nasze miesięczne dochody, inna kwestia która bank będzie brał pod uwagę to wielkość gospodarstwa domowego a także to czy posiadamy inne zobowiązania.

Krok drugi najlepsza oferta
Nie traćmy czasu na chodzenie od banku do banku w celu poszukiwania najlepszej oferty. Skorzystamy w tym celu z popularnych i ogólnodostępnych wyszukiwarek. Dzięki kilku kliknięciom otrzymamy najbardziej aktualne oferty różnych banków, a przede wszystkim takie które spełnią nasze oczekiwania. Następnie wypełnijmy formularz na stronie banku po czym skontaktuje się z nami pracownik w celu omówienia szczegółów umowy.

Krok trzeci formalności
Jeżeli już zdecydowaliśmy się na konkretną ofertę bank otwiera procedurę kredytową. Następnie składamy wniosek o kredyt i dostarczamy wszystkich dokumentów jakie oczekuje od nas bank. Procedura nie powinna trwać dłużej niż 21 dni. W praktyce może być nieco inaczej gdyż bank udziela nam dużego kredytu na wiele lat i musi dokładnie zbadać ryzyko.

Krok czwarty podpisanie umowy
Przed podpisaniem umowy w banku konieczne będzie również podpisanie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości. Następnie możemy dostarczyć do banku wszystkie dokumenty i czekać na decyzję banku.