Tuesday, April 17, 2018

Walka z długami, jak przebiega w krajowych warunkach?

Restrukturyzacja zadłużenia na poziomie gospodarstwa domowego to czynność wymagająca dobrego przygotowania formalnego. Niestety walka z długami praktycznie zawsze oznacza pogorszenie zdolności kredytowej, co ogranicza lub w skrajnych przypadkach uniemożliwia korzystanie z kolejnych form zobowiązań. Z tego powodu warto wyprzedzać problemy ekonomiczne w budżecie domowym i zapoznać się z kluczowymi technikami walki z problematycznym zadłużeniem. W artykule zobaczysz, w jaki sposób podjąć w prawidłowy sposób walkę z ograniczeniem kłopotów zadłużeniowych, sięgając po kredyt warto zajrzeć na niskarata.org.

Wakacje kredytowe i konsolidacja

Na początku warto rozpatrzyć indywidualną sytuację zadłużonego gospodarstwa domowego. Przy bardzo dużym zobowiązaniu najprostsza metoda restrukturyzacji to podpisanie aneksu do umowy, w którym wykorzystujesz potencjał wydłużenia okresu kredytowania w zamian za niższą ratę miesięczną. Ewentualnie przy bardzo dużych kredytach hipotecznych banki detaliczne zgadzają się na przydzielenie tzw. wakacji kredytowych. Niestety na wakacjach kredytowych koszty kredytu rosną. Odsetki nabijają się bowiem od niespłaconej dotychczas puli. Wakacje kredytowe nie oznaczają pauzy w oprocentowaniu. Jeżeli natomiast gospodarstwo domowe korzysta regularnie z wielu form krótkoterminowych zobowiązań i po prostu nie radzi sobie z rosnącymi kosztami warto rozpatrzyć potencjał konsolidacji kredytów gotówkowych. Konsolidacja zadłużenia to bardzo ciekawe narzędzie, ponieważ doradca w banku detalicznym, czy firmie pożyczkowej zamyka praktycznie automatycznie wszystkie zobowiązania, które uwzględnisz w restrukturyzacji. Konsolidacja kredytów krótkoterminowych wymaga jednak pozytywnej zdolności kredytowej, czy często wniesienia dodatkowych zabezpieczeń majątkowych.

Poważniejsze metody restrukturyzacji kredytów

Najpoważniejsza forma walki z długami w krajowych warunkach to ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która skutkuje wyprzedażą całego majątku dłużnika w celu zaspokojenia podstawowych roszczeń od wierzycieli.

Czy trzeba się bać restrukturyzacji zadłużenia?

Przewidywanie problematycznych sytuacji jest kluczowe, aby przeprowadzić prawidłową restrukturyzację zadłużenia. Masz jednak wiele form do dyspozycji. To przede wszystkim konsolidacja kredytów gotówkowych lub w bardziej ekstremalnej formie hipotecznych, refinansowanie pożyczek gotówkowych, czy ostatecznie upadłość konsumencka. Nie warto nigdy ukrywać kłopotów ekonomicznych, ponieważ kredytodawca i tak do nich dojdzie, a to może ograniczyć opcje negocjacyjne.

Monday, February 26, 2018

Kredyty, ach kredyty.

Nie jest łatwym zadaniem znalezienie kredytu gotówkowego, który sprosta naszym największym wymaganiom. Jeżeli jest niskie oprocentowanie wówczas przyjdzie nam zapłacić wysoką prowizję. Wiele banków działa właśnie w taki sposób. Można zobaczyć ciekawe reklamy w telewizji, w których reklamuje się kredyt z bardzo niskim oprocentowaniem nominalnym. Wielu klientów da się na to nabrać jeżeli nie zwrócą uwagi na inne ważne parametry kredytu gotówkowego. Ogromne znaczenie ma wysokość prowizji. Jeżeli jest ona naprawdę bardzo wysoka może w znaczący sposób sprawić, ze koszta kredytu, mimo nawet zerowego oprocentowania nominalnego mogą być bardzo wysokie. Parametr na jaki powinien zwrócić uwagę każdy kredytobiorca to Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania. Wskaźnik jakim jest RRSO wskazuje całkowite koszta kredytu i im jest on niższy, tym ten kredyt będzie nas mniej kosztował, sprawdź http://www.lekkasplata.pl/ aby kredyt był dla Ciebie jak najlepszy.

Kredyt gotówkowy w Eurobanku.

Pożyczając w ramach tej oferty kwotę 10 000 złotych na okres 48 miesięcy, Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania jest równa 13,5% w skali roku. Raty miesięczne jakie będziemy wpłacać do banku będą po 266 złotych. Kredyt ten będzie nas kosztował łącznie 2 814 złotych. Maksymalna kwota jaką pożycza Eurobank to kwota 120 tysięcy złotych. Można ją rozłożyć na dogodne raty, nawet na okres kredytowania wynoszący 108 miesięcy. Dla tej maksymalnej kwoty RRSO przyjmuje wartość 12,67% w skali roku. Raty miesięczne jakie będziemy wpłacać do banku będą po 1 821 złotych, a całkowity koszt kredytu wyniesie nas 76 712 złotych. Jest to oferta jaką bank kieruje dla swoich nowych klientów. Do wzięcia kredytu wystarczą nam dwa dokumenty: dowód osobisty oraz zaświadczenie o dochodach. Czas jaki potrzebuje bank na podjęcie decyzji kredytowej to zaledwie jeden dzień roboczy.

Opłaty za kredyt gotówkowy w Eurobanku.

Opłaty jakie ponosi kredytobiorca są różne. Za złożenie wniosku o odpis umowy kredytu gotówkowego w Eurobanku trzeba zapłacić 50 złotych. Za wydanie opinii o warunkach Kredytu i przebiegu jego spłaty również zapłacimy 50 złotych. Wakacje kredytowe w ramach tej oferty są możliwe. Za sporządzenie ich na wniosek kredytobiorcy, trzeba będzie zapłacić niewiele, bo niecałe 10 złotych. Za zmianę dnia spłaty kredytu, po raz pierwszy nic nie zapłacimy, ale za każdym innym razem będzie to opłata w wysokości 20 złotych. Nie ma dużych ograniczeń wiekowych co do kredytobiorcy. Wystarczy, że będzie on osobą pełnoletnią, która ma nie więcej niż 70 lat. Jak już wspomnieliśmy jest to oferta skierowana głównie do nowych klientów banku, ale obecni również mogą z niej w pełni skorzystać. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego w Eurobanku jest dobrowolne. Co do składki takiego ubezpieczenia, jeżeli się na nie zdecydujemy jest ona kredytowana. Mamy do wyboru dwa warianty ubezpieczenia. Jest to wariant podstawowy i rozszerzony. W przypadku ubezpieczenia podstawowego obejmuje on między innymi sytuację śmierci osoby, która jest ubezpieczona, na skutek nieszczęśliwych wypadków, choroby, czy też w sytuacji kiedy kredytobiorca stanie się osobą całkowicie niepełnosprawną. Zakres rozszerzony dodatkowo daje ochronę w przypadku trudności finansowych jakie są spowodowane przez wiele czynników. Może być to zwolnienie z pracy spowodowane tymczasową lub całkowitą niezdolnością kredytobiorcy do pracy. Warto jest posiadać w Eurobanku konto osobiste. Ci klienci, którzy je posiadają mogą złożyć wniosek online lub udać się bezpośrednio do oddziału banku. Minimalna kwota kredytu to już kwota 500 złotych. Maksymalna kwota kredytu jaką Eurobank jest w stanie pożyczyć to kwota 120 000 złotych.

Wednesday, July 26, 2017

Najczęściej występujące zabezpieczenia kredytu.

Każdy kredyt hipoteczny wymaga konkretnego zabezpieczenia. Takich zabezpieczeń może być kilka. Najbardziej popularnym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka. W przypadku tego zabezpieczenia hipoteka obciąża nieruchomość jaka należy do dłużnika, prawem na mocy którego można dochodzić roszczenia poprzez wpisanie hipoteki do księgi wieczystej. Dzięki takiemu wpisowi wierzyciel ma pierwszeństwo do tego, aby dochodzić swoich praw nawet w sytuacji, kiedy nieruchomość zmieni właściciela. Kolejnym z zabezpieczeń kredytów hipotecznych jest zastaw na zasadach ogólnych. Taki zastaw dotyczy nieruchomości należącej do kredytobiorcy. Może być również zastaw rejestrowy, który można ustanowić na rzeczach ruchomych należących do kredytobiorcy. W przypadku zastawu rejestrowego przedmiot zastawu może być nadal w posiadaniu kredytobiorcy, zaś w przypadku zastawu na zasadach ogólnych nie jest to dopuszczalne. Mamy jeszcze zastaw na prawach. W tym przypadku zastaw związany jest z prawami zbywalnymi jakimi mogą być między innymi papiery wartościowe, czy też udziały w spółkach, inne przykłady znajdziesz na niskarata.org.

Przewłaszczenie, poręczenie.

Do zabezpieczeń kredytów hipotecznych zalicza się również przewłaszczenie na zabezpieczenie. W tym przypadku kredytodawca ma upoważnienie do tego, aby przewłaszczyć ruchome przedmioty na pokrycie roszczeń z tytułu kredytu jaki jest niespłacony. Blokada rachunków bankowych to kolejne z zabezpieczeń kredytu hipotecznego. Tutaj wyodrębnia się na rachunku bankowym środki lub depozyty jakie należą do kredytobiorcy i na tej podstawie udostępnia się je kredytodawcy w momencie, kiedy powstaje zaległość w spłacaniu zobowiązania. Kaucja jest formą zabezpieczenie, w której kredytobiorca składa kredytodawcy zabezpieczenie w formie pieniędzy, bonów oszczędnościowych, czy też innych przedmiotów, które mają jakąś wartość. Poręczenie również zalicza się do zabezpieczenia kredytu hipotecznego. W tym przypadku osoba poręczyciela zobowiązuje się, że spłaci kredyt w sytuacji, kiedy główny kredytobiorca zaprzestanie to robić. Mamy jeszcze gwarancje bankowe, które są zobowiązaniem banku, do tego, że zapłaci on określoną sumę kredytodawcy, kiedy kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec osoby wierzyciela.

Wednesday, June 7, 2017

Kredyt gotówkowy dla seniora

Na rynku finansowym znajdziemy różne oferty kredytu gotówkowego. Chociaż większość z tych ofert jest przeznaczona dla młodych ludzi to nie powinniśmy zapominać o grupie seniorów, którzy potrzebują dodatkowego zastrzyku gotówki. Czy znajdzie się oferta specjalnie dla tej grupy konsumentów?

Co jest najważniejsze?

Kredyt gotówkowy jest niczym innym jak pożyczeniem pieniędzy w formie gotówki. Czym zatem różni się od pożyczki gotówkowej? Zdecydowanie kredyty gotówkowe są przeznaczone na większe sumy pieniędzy. Osoba, która bierze kredyt jest nazywana kredytobiorcą co oznacza, że otrzymuje ona pieniądze od kredytodawcy. Instytucjami, które udzielają kredytów gotówkowych są banki czy też kasy oszczędnościowo-kredytowe. Do przykładów kas należy chociażby SKOK, który ogłosił jakiś czas temu upadłość. O kredyt gotówkowy można się ubiegać za pomocą pośrednika finansowego. Jednak pobiera on prowizję, ale z nim rozlicza się bank a nie kredytobiorca. Większość informacji można znaleźć w przepisach prawa bankowego, które wypada po prostu znać.

Zdolność kredytowa emeryta

Jak liczymy zdolność kredytową? Wystarczy, że od kwoty comiesięcznych dochodów odejmiemy sumę stałych wydatków. W skład tych wydatków wchodzą: rachunki za prąd, gaz, światło, jedzenie i utrzymanie samochodu. Bank zawsze sprawdza swojego przyszłego kredytobiorcę za pomocą bazy BIK oraz Krajowym Rejestrze Długów. Biuro Informacji kredytowej działa jak taka mała baza danych, która zbiera informację o każdej osobie pod kątem otrzymanych kredytów i pożyczek. Z kolei Krajowy Rejestr Długów przechowuje informacje o osobach, które miały kiedykolwiek problem ze spłatą kredytu. Jest możliwe zaciągnięcie kredytu bez BIK, ale zupełnie na innych zasadach. Jednak takiego kredytu nie dostaniemy w banku. To jest jedyny wymóg, który różni banki od parabanków.

Co powinieneś wiedzieć

Sprawdź czy oprocentowanie pożyczki jest stałe. Banki często korzystają z naiwności seniorów. Niektóre z nich wprowadzają dodatkową kaucję, która ma na celu zabezpieczenie kredytu. Po spłaceniu kredytu pieniądze wracają do nas na konto. Dość ważną rzeczą jest przesunięcie terminu spłaty kredytu. Chodzi o to, że raty kredytu mogą być spłacone z minimalnym opóźnieniem. W przeciwnym przypadku odsetki mogą urosnąć do blisko 25 procent. Podsumowując – kredyt w banku bez BIK nie jest możliwy, ale poszczególne placówki starają się także patrzeć indywidualnie na każdego klienta. Jeśli zaległości są niewielkie są w stanie przymknąć na to oko. Wszystko też zależy od wieku emeryta. Powyżej 70 roku życia banki już nie są tak skłonne każdemu rozdawać kredyty w trosce o jego spłatę.

Monday, May 8, 2017

Wiarygodność kredytobiorcy, a dostęp do kredytów gotówkowych?

Ocena wiarygodności kredytobiorcy przed podpisaniem umowy kredytowej to podstawa funkcjonowania banków detalicznych, a także niektórych parabanków. Akurat sektor pozabankowy jest bardziej liberalny w kwestiach udzielania pożyczek krótkoterminowych niż banki detaliczne. Wynika to z uwarunkowań prawa bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim i rozporządzeń Komisji Nadzoru Finansowego. Na czym w ogóle polega wiarygodność kredytobiorcy?

Dlaczego warto spłacać wszystkie zobowiązania terminowo?

Jeżeli nie spłacasz zobowiązania terminowo lub z mocno odroczonym terminem, wtedy wchodzisz do rejestru nierzetelnych dłużników. Historia kredytowa jest pogorszona nie tylko po braku spłaty zwykłych pożyczek, ale też przez nieuregulowane rachunki za prąd, za wodę, za mandaty, alimenty i inne grupy zobowiązań występujące w nowoczesnej gospodarce. Banki detaliczne oraz parabanki posługują się standardowo bazami Biura Informacji Kredytowej, a także bazami w Biurze Informacji Gospodarczej. Dzięki wskazanym rejestrom ocenia się kredytobiorcę pod względem wiarygodności. A, co jeżeli w ogóle nie zaciągałeś kredytów gotówkowych, ale uważasz się za uczciwego klienta? Z dużym prawdopodobieństwem otrzymasz pożyczkę, jednak na nieco wyższy procent, do tego odpowiednio zabezpieczoną. Ludzie bez zdolności kredytowej lub mocno zadłużeni też otrzymują pożyczki. Wtedy zabezpieczają je majątkiem trwałym, głównie nieruchomościami lub kierują się w stronę parabanków, mocno liberalnych. Niektóre parabanki internetowe analizują sytuację kredytobiorcy indywidualnie, szczególnie przy większych kwotach pożyczek gotówkowych. W parabankach budujesz historię spłaty na indywidualnym koncie. Otrzymujesz w pewnym sensie czystą kartę w instytucjach pozabankowych.

Wiarygodność gwarantuje dostęp do coraz większych pożyczek, nie tylko gotówkowych

Wiarygodność to podstawa na rynku kredytowym. Jeżeli myślisz o zaciągnięciu poważnego kredytu hipotecznego lub zobowiązań na potrzeby rozwoju przedsiębiorstwa lepiej spłacaj wszystkie zobowiązania terminowo, zwróć uwagę na niespłacone karty kredytowe, czy inne limity na rachunku osobistym. Wszystkie rodzaje pożyczek wpływają na kształtowanie wiarygodności kredytobiorcy.