Tuesday, July 10, 2018

Linia kredytowa.

Czym jest i jak działa linia kredytowa.
Jednym z produktów bankowych jakie finansują działalność klientów jest linia kredytowa. Instrument ten polega na danie możliwości przez bank klientowi, aby miał określony limit do zadłużenia się w okresie jaki został ściśle określony w umowie. Kredytobiorca ma możliwość korzystania z tego limitu, kiedy potrzebuje i co ważne wypłacając kredyt nie musi spełniać dodatkowych warunków i załatwiać formalności jakie wiążą się z badaniem zdolności kredytowej. Linia kredytowa daje szybki dostęp do środków finansowych, przez co dla kredytobiorców jest ona bardzo korzystnym produktem bankowym.

Podział linii kredytowej.
Linia kredytowa dzieli się na dwie grupy, które wiążą się z tym jaki charakter może mieć linia kredytowa. Linia kredytowa może być odnawialna lub nieodnawialna. W linii kredytowej odnawialnej kwota jaką spłaci kredytobiorca jest na nowo dostępna na jego koncie. Taki kredyt można wiele razy wypłacać i spłacać w następnym terminie. Jeżeli linia ma charakter nieodnawialny kredyt bierze się tylko raz. Po wpłaceniu kolejnej raty nie ma możliwości na nowo wypłacić kredyt. Kosztem linii kredytowej są odsetki jakie płaci się od kwoty zadłużenia, a także opłata jaka jest gotowością banku do wypłacenia tych środków. Opłata ta stanowi najczęściej określony procent od limitu jaki ma kredytobiorca. Do opłat związanych z linią kredytową należy doliczyć również prowizję za udzielenie i odnowienie linii kredytowej.

Linia kredytowa elastyczna.
Oprócz odnawialnej i nieodnawialnej linii kredytowej można wyróżnić jeszcze jeden jej rodzaj. Można wskazać jeszcze linię kredytową elastyczną. Nazywa się ją Flexible Credit Line. Jest to instrument należący do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Może być ona przyznana tym krajom, które mają nienaganną przeszłość finansową i solidne fundamenty. Jako pierwsze z państw, które korzystało z elastycznej linii kredytowej był Meksyk.

Jak działa elastyczna linia kredytowa w Polsce?
W Polsce dostęp do elastycznej linii kredytowej jest dosyć skomplikowany. Bardzo długo był spór o dostęp do niej pomiędzy prezesem NBP i Radą Ministrów. Prezes Narodowego Banku Polskiego uważał, że nie należy odnawiać elastycznej linii kredytowej. Chodziło wówczas o dostęp do ponad dwudziestu miliardów USD. Zarząd Narodowego Banku Polskiego również był takiego samego zdania co prezes NBP. Uważano, że koszt odnowienia linii kredytowej będzie bardzo duży i nie ma potrzeby, aby zabezpieczać się takimi środkami. Innego zdania był minister finansów i rząd. Uważali, że trzeba odnowić linię kredytową. Głos zabrał wówczas minister gospodarki, który poparł prezesa NBP, że nie ma sensu odnawiać elastyczną linię kredytową. W momencie, kiedy prezesem NBP stał się Marek Belka bardzo szybko złożył wniosek, aby odnowić dostęp do linii kredytowej. Wniosek ten zatwierdzono i w 2010 roku linia kredytowa z MFW została dla Polski odnowiona. Co ważne jej wielkość wzrosła do dwudziestu dziewięciu miliardów dolarów. Polska będzie miała do niej dostęp nie przez rok, a przez dwa lata. Wydłużenie czasu na skorzystanie z elastycznej linii kredytowej jest bardzo dobrym posunięciem. Przez większy odcinek czasu będzie można wypłacać pieniądze i finansować z nich bieżące inwestycje. Utrzymanie linii kredytowej będzie kosztowało sto siedem milionów dolarów. Trudno stwierdzić jednoznacznie, czy decyzja o odnowieniu elastycznej linii kredytowej była dobrym posunięciem. Z pewnością za kilka lat będzie to o wiele bardziej możliwe do podsumowania.