Tuesday, July 9, 2019

Co może sprowokować odmowę udzielenia kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to najtańsze zadłużenie na rynku, a jednocześnie kluczowe dla uzyskania niezależności mieszkaniowej. Z tego powodu każde złożenie wniosku kredytowego to stresujący moment. Co może spowodować odmowę obsługi kredytu hipotecznego i czy masz realne metody na powrót do negocjacji? Zobacz na kredytowe-abc.pl jak należy podejść do tego tematu.

Problemy ze stabilnością zatrudnienia, uzyskiwaniem dochodów

Forma zarobkowania to jeden z najważniejszych problemów podczas analizy ofert o kredyt hipoteczny. Z reguły banki akceptują wszystkie rodzaje umów, ale promują zdecydowanie umowy o pracę na czas nieokreślony, dalej w pełni oskładkowane umowy zlecenie i na końcu umowy o dzieło. W banku liczy się stabilność uzyskiwania dochodów, brak skrajnych przerw, co jest trudne w uzyskaniu przy podpisywaniu umów o dzieło. Punktacja w przypadku słabszych umów znacząco ogranicza kwoty kredytu hipotecznego lub wymaga wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń. Jedyna szansa przeciwdziałania to poprawa dochodów, niezależnie od rodzaju umowy i uzyskanie stabilności zatrudnienia wymaganej przez bank bez okresów przestoju. Duże wątpliwości budzi zatrudnienie na podstawie wynagrodzenia prowizyjnego, czy sezonowych premii. Niektóre banki dodatkowych dochodów nie biorą pod uwagę, co uniemożliwia uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Rzeczywista wycena nieruchomości, a nie przewidywania kredytobiorcy

Przy kredycie hipotecznym liczy się rzeczywista ocena wartości kredytowanej nieruchomości. Operat szacunkowy wykonuje się przy wsparciu banku lub na własną rękę, co stanowi naturalnie dodatkowy, dość pokaźny koszt. Problem stanowi poziom wyceny nieruchomości ustalony przez bank, kiedy kredytobiorca zakładał zupełnie coś innego i posiada niewystarczający wkład własny. Forma przeciwdziałania to ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Dzięki ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego nie tracisz okazji na rynku nieruchomości. Wycena to nie jedyny problem. Aktualnie w gospodarce funkcjonuje wielu deweloperów, niekoniecznie wiarygodnych pod kątem finansowym spółek. Bank sprawdza deweloperów i w przypadku wykrycia zaległości w popularnych bazach odmawia udzielenia kredytu hipotecznego. To bardzo ważna zasada, ponieważ chroni w dużym stopniu inwestora/kredytobiorcę przed podjęciem złej decyzji. Klienci często nie mają możliwości dokładnego zbadania jakości dewelopera. Niestety analiza wiarygodności przy udzielaniu kredytu hipotecznego nie dotyczy tylko deweloperów, ale również pracodawców. Niektóre branże uważa się za ryzykowne, a to wywołuje ryzyko odrzucenia wniosku kredytowego.

Odmowa udzielenia kredytu hipotecznego nie jest ostateczna

Odmowa udzielenia kredytu hipotecznego nie oznacza wcale wykluczenia kredytobiorcy. Naprawa scoringu kredytowego jest stosunkowo prosta. Można do umowy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia lub zdecydować się na wsparcie niezależnego doradcy, obecnie zarejestrowanego w rejestrze KNF. Składanie wielu wniosków kredytowych nie jest w praktyce bardzo ryzykowne. Większość banków akceptuje taką formę nawiązywania relacji i nie obniża przez to punktacji. Ważna praktyka to zamykanie pozostałych zobowiązań, np. kart kredytowych przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Wszystkie koszty negatywnie wpływają na rozpatrywanie wniosku kredytowego. Zasady oceny kredytobiorcy normalizuje ustawa o kredycie hipotecznym, wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, prawo bankowe. To akty prawne, do których warto się odnieść przed porównaniem ofert. Większość wskazanych błędów można wyeliminować i wrócić ponownie, niekoniecznie do tego samego banku.