Tuesday, November 26, 2019

Kredyt hipoteczny a indywidualne możliwości finansowe

Jeżeli pragniemy zaciągnąć poważne zobowiązanie, jakim jest kredyt hipoteczny, niezmiernie ważną rolę odgrywa tutaj nasza indywidualna sytuacja finansowa. Jest ona brana pod uwagę zarówno przez banki w procesie oceny naszej zdolności kredytowej, jak i ma znaczenie dla nas samych, abyśmy mogli określić nasze realne możliwości spłaty zobowiązania. Kredyt hipoteczny charakteryzuje się tym, że jego zabezpieczeniem jest nieruchomość. W razie niewywiązywania się przez nas z umowy bank ma prawo przejąć nasz dom, czy też mieszkanie. Trzeba zatem pamiętać o tym, aby zachować zdrowy rozsądek i nie zaciągać zobowiązań, których nie jesteśmy w stanie spłacić.

Co ma znaczenie w ocenie naszej sytuacji finansowej?

Z pewnością jednym z kluczowych zagadnień jest bilans naszych zarobków z wydatkami. Musimy wziąć pod uwagę takie kwestie jak regularność oraz wysokość osiąganych przychodów, a także koszty, jakie ponosimy miesięcznie w związku z utrzymaniem, czy też innego rodzaju zobowiązaniami. Dodatkowo pamiętać należy również o tym, że nie powinniśmy planować naszego budżetu bez zachowania pewnego marginesu swobody. Musimy mieć bowiem do dyspozycji jakiś zapas finansowy. Trzeba wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia nieprzewidzianych wydatków, czy też nieoczekiwanych sytuacji. Oprócz tego musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli nasze możliwości finansowe przedstawiają się na dany moment zadowalająco, mogą pojawić się niespodziewane komplikacje. Należy być przygotowanym na tego rodzaju problemy i mieć opracowaną strategię działania w takich chwilach.

Bank weryfikuje naszą zdolność kredytową w oparciu właśnie o kwestię zarobków i wydatków, ale również sięga do historii kredytowej swoich klientów. Chodzi tutaj o zobowiązania, które zaciągnęliśmy w przeszłości. Istotne jest to, czy je uregulowaliśmy i czy nie występowały z tego tytułu żadne problemy. Zła historia kredytowa może uniemożliwić nam wzięcie kredytu hipotecznego. Może się to wydawać nieco niesprawiedliwe, ponieważ mogliśmy przecież wyjść z dawnych kłopotów finansowych. Niemniej jednak bank nie ma dostępu do pełnego obrazu sytuacji i dla niego takie zagadnienia mają bardzo duże znaczenie, ponieważ w ten sposób ocenia on nasze możliwości dokonywania terminowych spłat rat dotyczących zaciągniętego zobowiązania. W kwestiach finansowych odpowiedzialność oraz racjonalizm są kluczowe. Wiele mówi się obecnie o tym, że brak historii kredytowej również nie jest pozytywnym aspektem w oczach banków – wówczas nie mają one do dyspozycji zbyt wielu danych, które określałyby naszą wiarygodność jako kredytobiorcy.

Osobista sytuacja finansowa jest bardzo ważna zarówno z perspektywy banku, jak i naszej. Wszelkie zobowiązania tego rodzaju muszą być bowiem zaciągane z rozsądkiem. Należy zatem naprawdę przyłożyć się do przeprowadzenia analizy swoich możliwości w obszarze budżetu. Jest to bardzo istotna kwestia i nie możemy jej ignorować.