Wednesday, July 26, 2017

Najczęściej występujące zabezpieczenia kredytu.

Każdy kredyt hipoteczny wymaga konkretnego zabezpieczenia. Takich zabezpieczeń może być kilka. Najbardziej popularnym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka. W przypadku tego zabezpieczenia hipoteka obciąża nieruchomość jaka należy do dłużnika, prawem na mocy którego można dochodzić roszczenia poprzez wpisanie hipoteki do księgi wieczystej. Dzięki takiemu wpisowi wierzyciel ma pierwszeństwo do tego, aby dochodzić swoich praw nawet w sytuacji, kiedy nieruchomość zmieni właściciela. Kolejnym z zabezpieczeń kredytów hipotecznych jest zastaw na zasadach ogólnych. Taki zastaw dotyczy nieruchomości należącej do kredytobiorcy. Może być również zastaw rejestrowy, który można ustanowić na rzeczach ruchomych należących do kredytobiorcy. W przypadku zastawu rejestrowego przedmiot zastawu może być nadal w posiadaniu kredytobiorcy, zaś w przypadku zastawu na zasadach ogólnych nie jest to dopuszczalne. Mamy jeszcze zastaw na prawach. W tym przypadku zastaw związany jest z prawami zbywalnymi jakimi mogą być między innymi papiery wartościowe, czy też udziały w spółkach, inne przykłady znajdziesz na niskarata.org.

Przewłaszczenie, poręczenie.

Do zabezpieczeń kredytów hipotecznych zalicza się również przewłaszczenie na zabezpieczenie. W tym przypadku kredytodawca ma upoważnienie do tego, aby przewłaszczyć ruchome przedmioty na pokrycie roszczeń z tytułu kredytu jaki jest niespłacony. Blokada rachunków bankowych to kolejne z zabezpieczeń kredytu hipotecznego. Tutaj wyodrębnia się na rachunku bankowym środki lub depozyty jakie należą do kredytobiorcy i na tej podstawie udostępnia się je kredytodawcy w momencie, kiedy powstaje zaległość w spłacaniu zobowiązania. Kaucja jest formą zabezpieczenie, w której kredytobiorca składa kredytodawcy zabezpieczenie w formie pieniędzy, bonów oszczędnościowych, czy też innych przedmiotów, które mają jakąś wartość. Poręczenie również zalicza się do zabezpieczenia kredytu hipotecznego. W tym przypadku osoba poręczyciela zobowiązuje się, że spłaci kredyt w sytuacji, kiedy główny kredytobiorca zaprzestanie to robić. Mamy jeszcze gwarancje bankowe, które są zobowiązaniem banku, do tego, że zapłaci on określoną sumę kredytodawcy, kiedy kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec osoby wierzyciela.

Wednesday, June 7, 2017

Kredyt gotówkowy dla seniora

Na rynku finansowym znajdziemy różne oferty kredytu gotówkowego. Chociaż większość z tych ofert jest przeznaczona dla młodych ludzi to nie powinniśmy zapominać o grupie seniorów, którzy potrzebują dodatkowego zastrzyku gotówki. Czy znajdzie się oferta specjalnie dla tej grupy konsumentów?

Co jest najważniejsze?

Kredyt gotówkowy jest niczym innym jak pożyczeniem pieniędzy w formie gotówki. Czym zatem różni się od pożyczki gotówkowej? Zdecydowanie kredyty gotówkowe są przeznaczone na większe sumy pieniędzy. Osoba, która bierze kredyt jest nazywana kredytobiorcą co oznacza, że otrzymuje ona pieniądze od kredytodawcy. Instytucjami, które udzielają kredytów gotówkowych są banki czy też kasy oszczędnościowo-kredytowe. Do przykładów kas należy chociażby SKOK, który ogłosił jakiś czas temu upadłość. O kredyt gotówkowy można się ubiegać za pomocą pośrednika finansowego. Jednak pobiera on prowizję, ale z nim rozlicza się bank a nie kredytobiorca. Większość informacji można znaleźć w przepisach prawa bankowego, które wypada po prostu znać.

Zdolność kredytowa emeryta

Jak liczymy zdolność kredytową? Wystarczy, że od kwoty comiesięcznych dochodów odejmiemy sumę stałych wydatków. W skład tych wydatków wchodzą: rachunki za prąd, gaz, światło, jedzenie i utrzymanie samochodu. Bank zawsze sprawdza swojego przyszłego kredytobiorcę za pomocą bazy BIK oraz Krajowym Rejestrze Długów. Biuro Informacji kredytowej działa jak taka mała baza danych, która zbiera informację o każdej osobie pod kątem otrzymanych kredytów i pożyczek. Z kolei Krajowy Rejestr Długów przechowuje informacje o osobach, które miały kiedykolwiek problem ze spłatą kredytu. Jest możliwe zaciągnięcie kredytu bez BIK, ale zupełnie na innych zasadach. Jednak takiego kredytu nie dostaniemy w banku. To jest jedyny wymóg, który różni banki od parabanków.

Co powinieneś wiedzieć

Sprawdź czy oprocentowanie pożyczki jest stałe. Banki często korzystają z naiwności seniorów. Niektóre z nich wprowadzają dodatkową kaucję, która ma na celu zabezpieczenie kredytu. Po spłaceniu kredytu pieniądze wracają do nas na konto. Dość ważną rzeczą jest przesunięcie terminu spłaty kredytu. Chodzi o to, że raty kredytu mogą być spłacone z minimalnym opóźnieniem. W przeciwnym przypadku odsetki mogą urosnąć do blisko 25 procent. Podsumowując – kredyt w banku bez BIK nie jest możliwy, ale poszczególne placówki starają się także patrzeć indywidualnie na każdego klienta. Jeśli zaległości są niewielkie są w stanie przymknąć na to oko. Wszystko też zależy od wieku emeryta. Powyżej 70 roku życia banki już nie są tak skłonne każdemu rozdawać kredyty w trosce o jego spłatę.

Monday, May 8, 2017

Wiarygodność kredytobiorcy, a dostęp do kredytów gotówkowych?

Ocena wiarygodności kredytobiorcy przed podpisaniem umowy kredytowej to podstawa funkcjonowania banków detalicznych, a także niektórych parabanków. Akurat sektor pozabankowy jest bardziej liberalny w kwestiach udzielania pożyczek krótkoterminowych niż banki detaliczne. Wynika to z uwarunkowań prawa bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim i rozporządzeń Komisji Nadzoru Finansowego. Na czym w ogóle polega wiarygodność kredytobiorcy?

Dlaczego warto spłacać wszystkie zobowiązania terminowo?

Jeżeli nie spłacasz zobowiązania terminowo lub z mocno odroczonym terminem, wtedy wchodzisz do rejestru nierzetelnych dłużników. Historia kredytowa jest pogorszona nie tylko po braku spłaty zwykłych pożyczek, ale też przez nieuregulowane rachunki za prąd, za wodę, za mandaty, alimenty i inne grupy zobowiązań występujące w nowoczesnej gospodarce. Banki detaliczne oraz parabanki posługują się standardowo bazami Biura Informacji Kredytowej, a także bazami w Biurze Informacji Gospodarczej. Dzięki wskazanym rejestrom ocenia się kredytobiorcę pod względem wiarygodności. A, co jeżeli w ogóle nie zaciągałeś kredytów gotówkowych, ale uważasz się za uczciwego klienta? Z dużym prawdopodobieństwem otrzymasz pożyczkę, jednak na nieco wyższy procent, do tego odpowiednio zabezpieczoną. Ludzie bez zdolności kredytowej lub mocno zadłużeni też otrzymują pożyczki. Wtedy zabezpieczają je majątkiem trwałym, głównie nieruchomościami lub kierują się w stronę parabanków, mocno liberalnych. Niektóre parabanki internetowe analizują sytuację kredytobiorcy indywidualnie, szczególnie przy większych kwotach pożyczek gotówkowych. W parabankach budujesz historię spłaty na indywidualnym koncie. Otrzymujesz w pewnym sensie czystą kartę w instytucjach pozabankowych.

Wiarygodność gwarantuje dostęp do coraz większych pożyczek, nie tylko gotówkowych

Wiarygodność to podstawa na rynku kredytowym. Jeżeli myślisz o zaciągnięciu poważnego kredytu hipotecznego lub zobowiązań na potrzeby rozwoju przedsiębiorstwa lepiej spłacaj wszystkie zobowiązania terminowo, zwróć uwagę na niespłacone karty kredytowe, czy inne limity na rachunku osobistym. Wszystkie rodzaje pożyczek wpływają na kształtowanie wiarygodności kredytobiorcy.

Wednesday, March 29, 2017

Fundusz inwestycyjny, czy może być lepszy od lokaty.

Obecnie Polacy mogą przechowywać kwotę większą jak 100 miliardów na funduszach inwestycyjnych. Te kwoty z roku na rok mogą nieustanie wzrastać. Z tego powodu fundusz inwestycyjny może być bardziej opłacalny w odniesieniu do lokaty. Istnieją korzyści o jakich warto powiedzieć w przypadku tego produktu finansowego.

Na pewno do jednej z nich należy zaliczać nieustanne możliwości zysku Fundusz w sposób ciągły będzie inwestować oszczędności klienta. To co zostanie wypracowane może zostać podzielone pomiędzy wszystkich członków funduszu. Biorąc pod uwagę zysk, może on zostać podzielony tylko o koszty zarządzania. Ich określenie jest odgórne. Następna korzyść z takiego rozwiązania to oczywiście niewielkie koszty inwestycji. Zbiorowa forma inwestowania dotyczy funduszu. Warto więc z tego powodu powiedzieć iż środki uda się lokować w hurtowy sposób. Z tego względu można inwestować wszystko znacznie taniej aniżeli mogłoby to się wykonać indywidualnie. Należy powiedzieć o tym iż tak właściwie fundusz dawać będzie gwarancje inwestowania nawet najmniejszych drobnych sum pieniędzy. Kwota, która jest minimalna do wpłacenia to oczywiście 100zł.Biorąc pod uwagę fundusz inwestycyjny należy powiedzieć o tym iż tutaj może zostać zachowana większa kontrola nad nim. Każdego dnia można obserwować to jak będzie się przedstawiać wartość. Klient w dosłownie każdym czasie może się wycofać z lokaty. Kto tak naprawdę będzie sprawować pieczęć nad kwotą pieniędzy? Ta rzecz dotyczy oczywiście ekspertów. Powierzenie kwoty dotyczy oczywiście ludzi mających wysokie doświadczenie oraz kompetencje, biorąc pod uwagę dział prawa, ekonomii oraz finansów. Dlaczego są oni zatrudniani? Przede wszystkim dotyczy to oczywiście tego iż oni są w stanie nieustannie zarządzać kwotą pieniężną.

Korzyść jaka może dotyczyć funduszu dotyczy tego, że właśnie on w odniesieniu do banku nie może ponieść bankructwa. Biorąc pod uwagę prawo polskie, niemalże każdy bank(spółka akcyjna) jest w stanie powiedzieć o upadłości. Jednak w Polsce taka sytuacja zdarza się mało kiedy. Jednak warto wiedzieć na temat iż fundusze inwestycyjne są w rzeczywistości pozbawione takiej szansy. Jeśli chodzi o zainwestowanie kapitału przez dłuższy okres czasu, można bez większych przeszkód poczuć się lepiej w momentach kryzysu bankowego. Lokata będzie zapewniać zysk. Jednak co raz częściej oprocentowanie jakie tutaj występuje jest nieduże. Dobra alternatywa to oczywiście fundusz inwestycyjny.

Tuesday, February 28, 2017

Wady i zalety kredytu gotówkowego

Mimo tego, że ludzie nieco boja się zaciągania kredytów są też tacy którzy zawdzięczają im bardzo dużo, a co za tym idzie kredyty w dalszym ciągu cieszą się ogromną popularnością w śród klientów różnych banków. Bardzo często zdarza się, że narzekamy na brak gotówki i rozważamy wiele różnych opcji aby nieco załatać swój domowy budżet bądź poprawić jakość usług świadczonych przez swoją firmę. Najczęściej sięgamy wówczas po kredyt gotówkowy. Jednak zanim podejmiemy tą decyzję powinniśmy się dowiedzieć o nim jak najwięcej, dlatego warto zajrzeć na http://www.kredytowy-market.pl/.

Zalety kredytów gotówkowych

Największą zaletą kredytu gotówkowego jest to, że możemy wykorzystać o na każdy dowolny cel. A zatem już na etapie składania wniosku wcale nie musimy określać na co chcemy przeznaczać pieniądze o które wnioskujemy. Pieniądze możemy przeznaczyć na dowolny cel bez wcześniejszego uzasadniania. Inną równie ważną zaleta kredytu gotówkowego jest to, że możemy strać sie o niego w dowolnej chwili, procedura jest bardzo prosta i z pewnością poradzi sobie z na każdy. W wielu bankach wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego możemy złożyć przez Internet bez zbędnych dokumentów. Inny sposób to złożenie wniosku w siedzibie banku. Decyzja o przyznaniu nam kredytu gotówkowego otrzymamy w krótkim czasie, często nawet tego samego dnia. W momencie ubiegania sie o kredyt gotówkowy nie musimy dostarczać do banku stosu dokumentów. Wysokość swoich dochodów możemy udowodnić w dostarczając np. zaświadczenie o zarobkach. Jeżeli kredyt nie jest duży może okazać się, że nawet takie zaświadczenie może okazać sie zbędne.

W przypadku kredytów gotówkowych mamy możliwość wcześniejszej ich spłaty. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie w momencie kiedy nagle otrzymamy spory zastrzyk gotówki. Wówczas tez problemu możemy spłacić swój kredyt gotówkowy bez żadnych dodatkowych kosztów, a tym samym zmniejszyć również koszty zaciągniętego kredytu. Bardzo dużą zaleta jest również to, że nie potrzebujemy poręczycieli, ani też wkładu własnego, a to bardzo ułatwia a także przyspiesza całą procedurę. W momencie podjęcia decyzji o przyznaniu nam kredytu gotówkowego pieniądze dostępne są od ręki.

wady kredytu gotówkowego

Jak widać kredyt gotówkowy ma mnóstwo istotnych zalet, jednak posiada on również wady o których warto wiedzieć jak najwięcej, aby nie podjąć decyzji której moglibyśmy żałować. Niestety kredyt gotówkowy jest jednym z najdroższych produktów bankowych, a co za tym idzie jego oprocentowanie jest bardzo wysokie. Pamiętajmy tez o tym, że poza odsetkami banki pobierają dodatkowo również prowizję, która jest uzależniona przede wszystkim od wysokości zaciągniętego kredytu i może sięgać nawet 6 procent. Bardzo ryzykowna jest również nieterminowa spłata kredytu gotówkowego ponieważ może skutkować nawet tym, że nasze dane pojawią się w BIKu. Dlatego też przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu gotówkowego warto dokładnie wypytać o jego szczegóły oraz warunki kredytowania.